Regler

Nordsjørittet blir arrangert etter NCF sine regler. 

Nordsjørittet blir arrangert etter NCF sine lover og regler.

Nordsjørittet har i tillegg eget rittreglement.

Deltakere som ikke følger rittreglene vil bli diskvalifisert. Rytterne må rette seg etter arrangørens instrukser. Rytterne må følge traffikregler og skiltanvisninger, og det er viktig å vise hensyn til naturen, andre deltakere og publikum.

 

Alle klasser

 

Brudd på èn eller flere regler:

- stille opp med bukkerhornstyre eller tempobøyle vil føre til startnekt

- stille opp uten hjelm vil føre til startnekt

- forsøpling langs traseen blir straffet med 15 min. tillegg i tid

- deltakere som blir tatt med "lyd på øret" vil bli straffet med 15 min. tillegg i tid

 

Lisens/forsikring: 

Alle som er 13 - 79 år ma ha lisens for å delta i ritt med tidtaking. Det anbefales å tegne en egen ulykkesforsikring i tillegg. Dersom man ikke har løst aktiv helårslisens, må man løse engangslisens. Lisens er ikke inkludert i startkontingenten.

Ved skade/ulykke som inntreffer under rittet; ta kontakt med rittets sanitetspersonell/lege, slik at skaden er rapportert dersom det blir behov for å bruke forsikringen.

Alle som er 80 år og eldre (i konkurranseåret), slipper å løse lisens.

Ved påmelding til Nordsjørittet, bekrefter alle å ha lest og akseptert følgende påmeldingsvilkår.

 

For å kunne stille i Eliteklassene

Deltakere til eliteklassene og/eller juniorklassene må ha gyldig lisens utstedt av det Nasjonale Sykleforbund (NCF) tilknyttet UCI. Denne må vises
ved registrering. Deltakere i eliteklassen må stille i drakt godkjent av NCF.

Det er opp til Nordsjørittet sitt sportslige utvalg å vurdere deltakerne i Eliteklassen. For å kunne starte i Eliteklasse stiller vi følgende krav: 

1) Alle ryttere som har syklet Norgescupritt eller sammenlignbart ritt i sin klasse foregående år kan sykle.

2) Dersom de ikke har deltatt i Norgescupen eller annet sammenlignbart ritt settes følgende tidskrav fra Nordsjørittet:

 

Premierte klasser

Løypekart (2022)

Trykk på linkene for å få opp løypekart og profil

Nordsjørittets
løypekart

Resultatlister

Full resultatportal - turitt.com

Våre Sponsorer- og samarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Tekniske samarbeidspartnere