Påmeldingsvilkår

Påmeldingsvilkår for Nordsjørittet

Generelle bestemmelser for arrangementet

Rittet blir arrangert etter NCF sine regler. Deltakerne plikter å rette seg etter arrangørens instrukser og regler. Se reglement HER

Deltakere i rittet plikter seg også til å gjøre seg kjent med ”Sykkelvettreglene” som finnes på arrangørens hjemmeside samt på baksiden av startnummeret.

 

Bindende påmelding

Påmeldingen er bindende, det er ingen refusjon ved sykdom, skade etc.

Ved lagspåmelding er en registrert plass og regne som en bindende påmelding. Dette gjelder og om laget har valgt faktura som påmelding.

Ved avlysning av våre arrangement før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter.

Ved avlysning på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen force majeure, beholder arrangøren startkontingenten.

 

Navnebytte

Navnebytte er ikke tillatt

 

Deltakelse i en annen persons navn

Det er ikke tillatt å delta i våre arrangementer i en annens navn. Det er heller ikke lov å la andre delta i ditt navn (med ditt startnummer). Brudd på dette kan føre til utestenging fra alle våre arrangementer i inntil 5 år.

 

Personopplysninger

Ved påmelding og deltakelse i våre arrangementer, samtykker du i at ditt navn vil bli offentliggjort i start- og resultatlister som gjøres tilgjengelig på nettet. Persondata og resultater vil bli lagret i vår database, i samsvar med bestemmelsene i Personopplysningsloven. Opplysningene vil bli lagret på både arrangørens nettside og på nettstedet www.turritt.com

Påmelding innebærer også samtykke til at eventuelle bilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider www.nordsjorittet.no etter arrangementet.

Bildene vil også bli lagret til for å kunne brukes til senere bruk. Blant annet i reklamefoldere, aviser og lignende.

 

Forsikring

Alle deltagere til Nordsjørittet må løse engangslisens hvis de ikke har helårslisens gjennom NCF. Engangslisens kan kjøpes av alle t.o.m. 69 år og som er medlem av den norske folketrygd.

Løypekart (2022)

Trykk på linkene for å få opp løypekart og profil

Nordsjørittets
løypekart

Resultatlister

Full resultatportal - turitt.com

Våre Sponsorer- og samarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Tekniske samarbeidspartnere