foto: Kjetil Birkedal Pedersen

Trafikkinformasjon Nordsjørittet 2024, lørdag 8.juni

I forbindelse med Nordsjørittet 2024, vil noe veger bli stengt, ha begrenset fremkommelighet, eller noe kø kan oppstå.

Vi vil ha vakter ute ved stedene/veiene som er berørt, som vil kunne rettlede og informere.

Trafikkinformasjon Nordsjørittet 2024, lørdag 8.juni
I forbindelse med Nordsjørittet 2024, vil noe veger bli stengt, ha begrenset
fremkommelighet, eller noe kø kan oppstå.

Vi vil ha vakter ute ved stedene/veiene som er berørt, som vil kunne rettlede og
informere.
Ellers oppfordrer vi alle, både ryttere og andre trafikanter til å vise hensyn og
samarbeide for en smidig trafikkavvikling.

Fare for kø
Eigersund, ved Hellvik
På FV44 ved Maurholsveien vil våre ryttere komme innpå fylkesvegen og følge denne et lite
stykke. Kø kan oppstå når våre vakter sluser sykkelrittet inn på vegen.
På FV44 ved Hegrestad vil kø kunne oppstå når våre ryttere krysser vegen for å ta inn på
Hegrestadveien og videre på Den Vestlandske Hovedveg.
Det er utplassert vakter som regulerer trafikken. Vennligst vis hensyn

Ogna
Kø kan oppstå på FV44 ved Ogna når våre ryttere krysser vegen.
Det er utplassert vakter som regulerer trafikken. Vennligst vis hensyn

Klepp

Våre ryttere krysser Lalandsvegen ved 3 punkter. Dette kan føre til at kl oppstår. Det er utplassert vakter som regulerer trafikken, vennligst vis hensyn. Vi anmoder om omkjøring via Kleppe.

 

Foss-Eikeland
Kø vil kunne oppstå på FV 505 Kvernelandsveien, i forbindelse med at våre ryttere sluses inn
i vegbanen.
Det er utplassert vakter som regulerer trafikken. Vennligst vis hensyn

 

Stengte veger

Egersund

Lørdag 8. juni er Christen Mølbachs gate stengt mellom rundkjøringen ved Kniv og Gaffel og Johan Fayers Gate fra klokken 06.00 til 12.00 i forbindelse med starten av Nordsjørittet. Omkjøring om "Golan"

Sandnes
Området mellom Holbergsgate 25 og Havnegata 13 stenges for all trafikk mellom fredag 7.
juni klokken 10.00 og søndag 9.juni klokken 10.00. Parkeringshuset til Amfi Vågen er
tilgjengelig under hele arrangementet
Lørdag 8. juni stenges hele Havnegata for trafikk mellom klokken 10.00 og 19.00. Det vil
være mulig å kjøre til eiendommene, i samarbeid med våre vakter.

Gravarsveien ved Høgevollsveien vil være stengt for trafikk fra klokken 11.00 til 18.00 lørdag
8. juni. Omkjøring er skiltet om FV516 (tidligere RV13)
Austråttveien ved Torvmyrveien er stengt lørdag 8. juni mellom klokken 11.00 og 18.00.
Omkjøring er skiltet om FV516 (Tidligere RV13)
Høgevollsveien er regulert enveiskjørt lørdag 8. juni mellom klokken 11.00 og 18.00. Det vil
være mulig å kjøre Høgevollsveien nedover mot sentrum/Gravarsveien. Alle veier som fører
ut i Høgevollsveien, SKAL kjøre ned mot sentrum. Følg våre vakters anvisninger.
Gangeren stenges for utkjøring i Høgevollsveien, men åpnes i motsatt ende.

Håbafjell/Håbet
Prestheiveien stenges for utkjøring i Gamle Ålgårdsvei. Buss-sluse mellom Klokkerveien og
Håbafjellveien åpnes og brukes for inn og utkjøring til området.


Svebastadveien reguleres for trafikk med rittet, altså i retning fra Gamle Ålgårdsvei

Løypekart (2022)

Trykk på linkene for å få opp løypekart og profil

Nordsjørittets
løypekart

Resultatlister

Full resultatportal - turitt.com

Våre Sponsorer- og samarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Tekniske samarbeidspartnere