Tekst: Karine Næss Frafjord

NEEDED-studien: Test kan avsløre risiko for hjertestans

En enkel test kan i nær fremtid avdekke kolesterolavleiring i blodårene, før en farlig tilstand har oppstått. Dermed kan man selv forebygge plutselig hjertedød, og antall dødsfall vil reduseres betydelig, håper forskerne i NEEDED studien.

Forskerne bak NEEDED-studien jobber iherdig med å analysere testresultater fra 1000 syklister som har deltatt i Nordsjørittet siden 2013.

I første fase av studien fant man økt forekomst av trange blodårer til hjertet hos noen utøvere som hadde forhøyede verdier av troponin etter Nordsjørittet. Troponin er en gruppe proteiner som forekommer i hjertemuskulaturen og som ikke finnes i blodet under normale omstendigheter.
- Dette indikerer at det er mulig å finne ut hvem som har hjertesykdom ved måle troponinnivået etter hard fysisk anstrengelse. Man kan imidlertid ikke bruke vanlig måling av troponin, man trenger tilleggsinformasjon. Det forteller Stein Ørn som er prosjektleder for forskningsstudien, overlege ved kardiologisk avdeling ved SUS og professor ved UiS.

Kombinasjonstest kan gi tidlige svar
I 2018 har testpersonene i NEEDED studien også målt watt-verdiene sine. Noen av syklistene i testen fikk montert wattmålere på pedalarmen på sykkelen. En slik test forteller hvor hardt du trør, og gir bedre resultater enn vanlig pulsmåling for å finne risikoverdier. Ved å analysere watt-tester og troponin- prøver sammen kunne forskerne identifisere de personene som hadde kolesterolavledning i blodårene før de var begynt å bli trange. Med andre ord, man kunne se hvem som har risiko for å få trange blodårer og plutselig hjertestans før de selv kjente symptomer.

- Ved å avdekke tidlig kolesterolavleiringer i blodårene kan man sette inn tiltak og optimalisere livsstil, trening og kosthold slik at man unngår alvorlig sykdom og død, sier Stein Ørn.

Hjemmetest og app til alle
Stein Ørn og teamet jobber videre med å utvikle en app basert på forskningen. Denne appen, vil sammen med en enkelt blodprøve, gi alle mennesker, både trente og utrente, mulighet til å teste sitt eget risikonivå på en enkel måte.
- Vi sitter på store mengder data. Legger vi til individuelle helsedata, målinger av fysisk belastning samt troponin målinger, kan vi ved hjelp av kunstig intelligens lage en algoritme som kan forutsi hvem som er i faresonen. Dette vil kunne ha stor verdi for millioner av mennesker. Plutselig hjertedød får enorme konsekvenser. Vår test kan gi en trygghet ved å fortelle hvor mye det enkelte hjertet tåler av fysisk belastning, sier Ørn.

Trenger penger
Resultatene fra NEEDED-studien i Stavanger, har allerede vakt internasjonal oppmerksomhet og fått flere forskningspriser.  Men analyse og utviklingsarbeidet er kostbart, og nå har deler av prosjektet stanset opp. Ørn håper at investorer ser potensialet i prosjektet. Hjertelegen har høye ambisjoner.

- 68 millioner mennesker dør årlig av hjerteinfarkt på verdensbasis, og det utføres tester på hjertesyke mennesker for milliarder av kroner. Vi ser et enormt potensial i vår test som kan brukes til diagnostikk, overvåkning av behandling, samt risikovurdering for plutselig hjertestans og dermed redde liv, sier Ørn.

<Faktaboks>
The North Sea Race Endurance Exercise Study (NEEDED) 

Studien startet i 2013 med 97 deltagere, 74 menn og 24 kvinner som ble testet fire ganger i forbindelse med rittet: før start, rett etter målgang, tre timer senere og neste dag. Denne studien indentifiserte spørsmålene.

Under Nordsjørittet i 2014 søkte forskerne etter svarene. Det ble gjennomført en ny studie på mer enn 1000 deltagere for å finne ut om det er mulig å sette en grense mellom normal og unormal troponin I- stigning etter harde fysiske anstrengelser.

I 2018 ble 60 utvalgte personer spesielt grundig undersøkt med kondisjonstester samt måling av Watt under Nordsjørittet, samt blodprøver og ultralyd av hjertet før og etter rittet.

I 2019 vil informasjon om helsetilstanden til alle som har deltatt i NEEDED studien bli registrert og sammenliknet med data fra tidligere studier, for å finne risikofaktorer som forutsier gevinst og risiko ved fysisk aktivitet.

I 2020 skal 200 toppidrettsutøvere også testes for troponin i blodet. Prøvene skal sammenlignes med mosjonistene i Nordsjørittet. 

Tre spørsmål skal besvares:

* Hva er kroppens naturlige reaksjoner på et hardt, langvarig sykkelritt hos mosjonister?

* Kan vi ved undersøkelser før og etter sykkelritt avsløre skjult hjertesykdom som trenger undersøkelse og behandling?

* Kan prøver tatt under NEEDED 2015 si noe om gevinst av fysisk aktivitet i framtiden?


Studiet har et 20 års perspektiv. Det blir fortløpende publisert resultater fra studien etter hvert som arbeidene publiseres i vitenskapelige tidsskrift og med internasjonale kongresser.

Løypekart (2022)

Trykk på linkene for å få opp løypekart og profil

Nordsjørittets
løypekart

Resultatlister

Full resultatportal - turitt.com

Våre Sponsorer- og samarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Tekniske samarbeidspartnere