Invitasjon til spennende kveld 6. juni på Stavanger Universitetssykehus!


Vi ønsker alle velkommen til PhD avhandlingen til Magnus Bjørkavoll-Bergseth den 6. juni på Stavanger Universitetssykehus. 
Avhandlingen handler om den fysiske yteevnen og hjertebelastningen til deltakere i Nordsjørittet og er en del av NEEDED prosjektet. NRK vil være tilstede på avhandlingen. 
Det vil være opponenter fra Olympiatoppen og NTNU i tillegg til UiS og UiB.
 

DET MEDISINSKE FAKULTET

UNIVERSITETET I BERGEN

DISPUTAS – PH.D.-GRADEN

Magnus Bjørkavoll-Bergseth

 

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 2

Hovedveileder: ph.d. Stein Ørn
Medveileder: professor Kristin Moberg Aakre

 

Prøveforelesning:     Torsdag 6. juni 2024 kl. 09.15

 

Sted:                                Aulaen, sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus – SUS, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, Stavanger

 

Oppgitt emne:                 «Fastlegens vurderinger og råd til deltagere i utholdenhetskonkurranser»

 

Disputas:                   Torsdag 6. juni 2024 kl. 11.00

 

Sted:                                Aulaen, sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus – SUS, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, Stavanger

 

Avhandlingens tittel:       «The relationship between exercise-induced cardiac Troponin increase and physical workload during prolonged strenuous exercise (NEEDED 2018)»

 

1. opponent:                    Professor emeritus Øyvind Ellingsen, NTNU

 

2. opponent:                    Førsteamanuensis Hilde Moseby Berge, Olympiatoppen, NIMF

 

3. medlem av komiteen:  Førsteamanuensis Katrine Brække Norheim, Universitetet i Bergen

 

 

Disputasen blir ledet av professor Conrad Bjørshol.

Åpent for alle interesserte

Løypekart (2022)

Trykk på linkene for å få opp løypekart og profil

Nordsjørittets
løypekart

Resultatlister

Full resultatportal - turitt.com

Våre Sponsorer- og samarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Tekniske samarbeidspartnere