Frisk og rask på jobb!

Elisabeth Heigre jobber for Spir Helse som er en stolt samarbeidspartner til Nordsjørittet. Spir Helse er blandt annet leverandør av lege- og sykepleiertjenester på rittdagen til Nordsjørittet. Vi har bedt Elisabeth fortelle litt om fordelene ved fysisk aktivitet

"Forskning viser at personer som er i jevnlig aktivitet opplever bedre helse og høyere tålegrense både i forhold til stress og arbeidsbelastning. Arbeidstakere som deltar i prosjekter med fysisk aktivitet i regi av arbeidsplassen får i tillegg en mer positiv holdning til bedriften og fremsnakker sin arbeidsplass oftere. Å trives på jobb, kjenne på arbeidsglede og oppleve kollegastøtte og samhold er ofte kjennetegn på bedrifter der produksjonen er god og sykefraværet lavt.

Det å ha et felles mål og et felles engasjement i en organisasjon skaper gode øyeblikk og nye muligheter for å heie hverandre opp og fremover. Deltakelse i Nordsjørittet er et veldig godt eksempel på et slikt mål som virker helsefremmende, samlende og oppbyggende i en organisasjon. Her gis det mulighet for å lykkes selv om deltakernes forutsetninger er ulike, og det er lett å måle egen framgang."

 

Spir Helse kan bidra til å gi ledere og ansatte kunnskap til å ta kloke valg, slik at det blir humør og fart i bedriften på vei fra Egersund til Sandnes.

Løypekart (2022)

Trykk på linkene for å få opp løypekart og profil

Nordsjørittets
løypekart

Resultatlister

Full resultatportal - turitt.com

Våre Sponsorer- og samarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Tekniske samarbeidspartnere