Kort om NEEDED

NEEDED er et samarbeidsprosjekt mellom Nordsjørittet og hjertemedisinsk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus. NEEDED er en forskningsstudie som undersøker hvordan mosjonsidrett påvirker kroppen både på lang og kort sikt. 

NEEDED er særlig designet for å lete etter sammenheng mellom markører for hjerteskade og mosjonsidrett. Vi vet fra tidligere forskning at idrettsutøvere slipper ut hjerteskademarkører etter hard fysisk belasning. Noen av disse gjør dette i et like stort omfang som ved et hjerteinfarkt, selv om de ikke har erkjent hjertesykdom. Dette betyr ikke nødvendigvis at de har hjertesykdom, men vår forskning viser at vi kan bruke disse blodprøvene til å finne skjult hjertesykdom

NEEDED ble første gang gjennomført i 2013. I 2014 gjentok vi datainnsamling, men i mye større skala. I 2018 testet vi en mindre gruppe både i laboratorie og etter Nordsjørittet for å sammenligne forskjell i belastning. 

I NEEDED prosjektet forsøker vi å finne ut:

Dette er viktig fordi vi vet at viktigtste årsak til plutselig død hos idrettstutøvere er hjertestans og viktigste årsak til hjertestans er hjerteinfarkt. Å finne "stille" hjertesykdom kan hjelpe oss å forebygge hjerteinfarkt og dermed redde liv. 

NEEDED hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten betydelig hjelp av Nordsjørittet. Vi er svært stolte av å være en del Nordsjørittfamilien og sammen ønsker Nordsjørittet og NEEDED å fremme folkehelse og øke kunnskap om mosjonsidrett og hjertesykdom. 

The North Sea Endurance Exercise Study

0 dager til start

The North Sea Race Endurance Exercise Study (NEEDED)

NEEDED - Informasjon

Needed Prosjekt Info

Needed FAQ - Ofte Spurte Spørsmål

Løypekart (2022)

Trykk på linkene for å få opp løypekart og profil

Nordsjørittets
løypekart

Resultatlister

Full resultatportal - turitt.com

Våre Sponsorer- og samarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Tekniske samarbeidspartnere