Seeding

Ønsker du å få starte i en startpulje sammen med de som er like god som deg?


Ønsker du å få starte i en startpulje sammen med de som er like god som deg? Da skal du velge seeding som startordning når du melder deg på.

MERK AT PULJE 1 OG 2 BLE LÅST SØNDAG 2. JUNI, Seeding påmelding er nå stengt!

Husk at seeding vil medføre at du kan bli flyttet til annen pulje ved flere påmeldinger.

Seedingpuljer blir i 2019 pulje 1 til 15 (med forbehold om endringer) .  

Nordsjørittet har mange som sykler for første gang. Vi har også mange som ønsker å konkurrere sammen med andre som sykler noenlunde like fort. Seeding er en ordning som medfører at vi må finne frem det beste resultatet for den enkelte. Rangere alle utifra sitt beste resultat og plassere vedkommende i riktig pulje. Nordsjørittet har valgt ut enkelte ritt som gjelder for vår seeding. Seedingen er personlig og alle vil bli plassert utifra egen seeding. En kan ikke velge å få samme pulje som en annen ved valg av seeding.

Sjekk følgende for å bli seedet :

- Du kan selv sjekke din påmelding, eller ta kontakt med din lagleder.

- Sjekk din påmelding, du må velge Startordning Seeding

- Du må oppgi TurrittID, og/eller BirkID

- Dersom du ikke har ID når du melder deg på, men har tenkt å sykle et seedingritt før Nordsjørittet, velger du "nei" på seeding for å fullføre påmelding. Når du så har fått ID, må du inn og endre til "ja", samt legge inn nummer.

 

 

Ritt som blir brukt i 2019 seeding er:
NB! DU må velge "ja" på seeding i Nordsjøritt påmeldingen. Det er ikke nok å delta på disse rittene. 

Seeding vil bli foretatt hver fredag i mai. Oppdatering vil bli lagt ut på kveldstid. 
 

Eldre resultat gir dårligere seeding en nyere resultat.

Har du ikke TurrittID eller BirkID men deltar på årets Garborgriket Rundt så får du tildelt TurrittID. Denne må du etter Garborgriket Rundt legge inn på din påmelding hos Nordsjørittet.
 
 
TurritID 
Se http://www.turritt.com for din TurrittID
 

Løypekart 2021

Trykk på linkene for å få opp løypekart og profil

Nordsjørittets
løypekart

Resultatlister

Full resultatportal - turitt.com

Våre Sponsorer- og samarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Tekniske samarbeidspartnere